Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy P.H.U.P. „ARTEX” (zwany dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem sklepu P.H.U.P. „ARTEX” jest firma P.H.U.P. „ARTEX” Jolanta Mazur, ul. Powstańców Warszawy 2/9, 83-000 Pruszcz Gdański tel. (58) 301-74-14 (biuro), (58) 682-15-16 (sklep), NIP 593-000-19-18, REGON 190124683.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Wszystkie produkty znajdujące się na stronie sklepu http://www.sklep.phupartex.pl stanowią ofertę handlową w myśl kodeksu cywilnego. 

 

§2

Warunki zakupu

 

1. Sklep internetowy P.H.U.P. "ARTEX", znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.phupartex.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://www.sklep.phupartex.pl są cenami brutto i zawierają VAT. Za cenę wiążącą do zrealizowania zamówienia uważamy cenę obowiązującą w dniu złożenia zamówienia. 

3. Zamówienia mogą Państwo również składać bezpośrednio za pośrednictwem e-maila (adres sklep@phupartex.pl). 

4. Po otrzymaniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego w sklepie zamówienia. 

5. Podany przez użytkownika adres e-mail, jak też telefon, może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.

 

§3

Warunki dostawy

 

1. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz poczty polskiej. 

2. Zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu wpłynięcia płatności na konto (zamówienia płatne przelewem). W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania. 

3. Brak wpłaty w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia w przypadku zamówień płatnych przelewem - skutkuje jego anulowaniem. 

 

§4

Koszt wysyłki

 

1. Koszty wysyłki firmą kurierską oraz pocztą polską zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 

2. W przypadku odbioru własnego towaru w siedzibie sklepu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) Kupujący nie ponosi kosztów związanych z wysyłką niezależnie od zawartości i wartości zamówienia.

 

§5

Reklamacje i zwrot towaru

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora .Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu http://www.sklep.phupartex.pl są fabrycznie nowe i objęte rękojmią na wady ukryte. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów. Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki , nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz akceptację regulaminu zakupów. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności oraz Regulaminie.


P.H.U.P. "ARTEX" JOLANTA MAZUR © 2013

{nocache:87060b5e5fe875c55a51b0e6aadb5726#0}
Sklep internetowy od home.pl